ttvjagersrust@sport.com
+31689105683

Het belang van sport voor kinderen

Het is belangrijk om met regelmaat te bewegen. Voor de volwassen mens is het immers belangrijk om de energie te gebruiken die we hebben en aangezien we steeds vaker stil zitten tijdens het werk, is het geen slecht plan om na het werk in beweging te komen. Dat dit ook voor kinderen geldt, willen we nog wel eens vergeten. Het is vooral voor kinderen belangrijk om met regelmaat te sporten. Dit is goed voor de ontwikkeling van het kind, goed om overgewicht tegen te gaan, maar er zijn nog meer voordelen.

Voordelen van het sporten

Er zijn uiteraard veel voordelen die verbonden zijn met het sporten. Wanneer er gekeken wordt naar het sporten van kinderen, dan zijn er bepaalde voordelen die groter kunnen zijn dan de voorgenoemde voordelen. Hieronder vallen inzicht, samenwerking, tactiek en overzicht. Zeker bij teamsporten die met een bal gespeeld worden gaat dit op, maar ook voor andere sporten zoals schaken zal het duidelijk zijn dat er bepaalde vaardigheden ontwikkeld worden die niet altijd zo gemakkelijk op school te leren zijn. Dat kan betekenen dat het kind een grote voorsprong op kan bouwen, op een leuke en spannende manier. Interessant om daar eens naar te kijken dus.

Hoe eerder kinderen samen moeten werken met andere kinderen, hoe beter deze kinderen zich zullen ontwikkelen. Dit geldt voor de meeste sporten die er zijn, ook wanneer de sport individueel gespeeld zal worden. Vergeet niet dat er getraind en geoefend moet worden met andere mensen, waardoor meer interactie aanwezig is dan bij het spelen van een spelletje op de computer. Juist de interactie, het oefenen, het overleg en de uiteindelijke wedstrijden kunnen een grote rol van betekenis spelen bij de ontwikkeling en het is goed om dit in de gaten te houden. Op die manier kan er namelijk ook bijgestuurd worden op het moment dat bepaalde delen van de ontwikkeling achterblijven bij de rest.

Wanneer het sporten al op jonge leeftijd begint, zullen de effecten vaak groter zijn. Ook zal het makkelijker blijken om de sport op te pakken, waardoor het kind makkelijker op een hoger niveau zal kunnen gaan spelen. Dit heeft voor de ontwikkeling geen grotere voordelen, het gaat vooral om het actief beoefenen van een sport. Daar worden de meeste voordelen mee behaald, het gaat niet zozeer om het niveau of welke sport er gespeeld wordt.